Author: admin

Tienvarsivarastointi

Tienvarsivarastointi

  • Laita riittävän suuret aluspuut poikittain kasan alle varmistaaksesi, että kasa on irti maasta. Näin haketus helpottuu, eikä varaston pohjalla mahdollisesti olevat epäpuhtaudet ajaudu hakkuriin.
  • Kun siirrät kasaa paikasta toiseen, älä työnnä puumateriaalia maata pitkin esimerkiksi traktorin etukuormaajalla kauhalla.
  • Pidä puumateriaali puhtaana ja ilmoita mahdollisista epäpuhtauksista ennen haketusta.
  • Tarkista kasa ja sen ympäristö silmämääräisesti ennen haketusta.