Jukka Autere mukaan metsähakeliiketoimintaan

Jukka Autere mukaan metsähakeliiketoimintaan

Jyväskyläläinen sijoittaja Jukka Autere lähtee mukaan metsähakeliiketoimintaan tekemällä merkittävän sijoituksen Kotimaiset Energiat Oy:n ja Suomen Vihreät Energiat Oy:n muodostamaan yritysryhmään. Autereesta tulee yhtiöiden enemmistöosakas. ”Näen keskisuomalaisessa liiketoiminnassa sekä bioenergiataloudessa merkittävää potentiaalia. Tulevaisuuden energiaratkaisut kulkevat vääjäämättä hiilineutraaliutta kohden ja pääsääntöisesti omista metsitämme hakkuutähteinä saatava energia tullee kasvattamaan osuuttaan tulevissa energiaratkaisuissa”

”Metsähakemarkkinat ovat olleet valtion lyhytjänteisen energiapolitiikan vuoksi vaikeassa tilanteessa jo usean vuoden ajan ja tämä on heijastunut myös Kotimaiset Energiat Oy:n toimintamahdollisuuksiin. Jukka Autereen mukaantulo mahdollistaa yhtiön toiminnan kehittämisen sekä toimitusvarmuuden kasvattamisen tuleville vuosille” toteaa pitkän linjan hakeyrittäjä Tommi Lahti.

Yhtiössä tullaan toteuttamaan merkittäviä investointeja tuotantokapasiteetin riittävyyden varmistamiseen. Myös yhtiön organisaatiossa tulee tapahtumaan muutoksia, joista tiedotetaan myöhemmin lisää.

Yhtiön vähemmistöosakkaina jatkavat Thomas Fiessinger ja Tommi Lahti.

Kotimaiset Energiat Oy on yksi Suomen vanhimmista ja suurimmista metsähakeoperaattoreista. Yhtiön juuret juontavat 1970-luvulle yhtiön perustajan Pekka Lahden aloittamalle haketustoiminnan ja GIANT-hakkureiden kehittämistyölle.

Comments are closed.