Author: admin

Kuvagalleria – kalustoa

Kuvagalleria – kalustoa


Kuvagalleria hakkureista työn teossa.

Kuorman purku käyttöpaikalle

Kuorman purku käyttöpaikalle

  • Toimitamme hakkeen joko nuppikuormana (40–50 m3) tai kärryn kanssa (105–120 m3).
  • Hakeautossa on ketjupurkavat pohjat, jotka purkavat kuorman auton peräpäähän maahan kasaan.
  • Hakekuorma voidaan purkaa myös suoraan varastoon mikäli auto mahtuu varastoon. Auton korkeus noin 4–4,2 metriä.
  • Jos tilaat koko yhdistelmän (nupin ja kärryn) varmistathan, että yhdistelmä mahtuu kääntymään ja purkamaan kuorman.
Hakepuun varastointi

Hakepuun varastointi

  • Hakepuun varastointi kannattaa tehdä mahdollisimman lähelle hakevarastoa, jolloin Giant- hakkurilla voidaan hakettaa suoraan varastoon.
  • Hakevarasto kannattaa suunnitella niin tilavaksi, että sinne mahtuu koko lämmityskauden hakkeet. Näin säästetään hakkeen siirtelyyn kuluvaa työaikaa.
Tienvarsivarastointi

Tienvarsivarastointi

  • Laita riittävän suuret aluspuut poikittain kasan alle varmistaaksesi, että kasa on irti maasta. Näin haketus helpottuu, eikä varaston pohjalla mahdollisesti olevat epäpuhtaudet ajaudu hakkuriin.
  • Kun siirrät kasaa paikasta toiseen, älä työnnä puumateriaalia maata pitkin esimerkiksi traktorin etukuormaajalla kauhalla.
  • Pidä puumateriaali puhtaana ja ilmoita mahdollisista epäpuhtauksista ennen haketusta.
  • Tarkista kasa ja sen ympäristö silmämääräisesti ennen haketusta.